Vergi Hukuku

Vergi hukuku, bir kamu hukuku dalıdır. Karşılıksız olan ve gerektiğinde zor kullanılarak alınan; harç, resim, fon, prim, aidat vb.. adlar altında ki tüm kamu gelirleri nitelik itibari ile vergi hukuku kapsamına girer. Yani vergi geneldir, herkes vergi ödemekle yükümlüdür. Verginin genelliği bağımsız bir ilke olmayıp, verginin yasallığı ilkesi içinde yer almaktadır. 
Vergi hukuku, içerisinde vergi ceza hukuku, vergi icra hukuku, vergi usul hukuku ve vergi uyuşmazlıkları hukuku gibi her biri geniş ve detaylı hukuk konularını barındıran başlı başına bir uzmanlık gerektiren ve dikkate alınmadığı takdirde şirketleri iflasa sürükleyen en önemli hukuk alanlarından biridir.
Bu hukuk dalında  Kozyatağı Hukuk Bürosu, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Gümrük mevzuatından kaynaklanan vergi sorunları için idari yargı davaları
 2. Vergi borcu icra takiplerinde vekillik
 3. Vergi suç ve cezalarında savunma vekilliği
 4. Vergilendirme süreci ve vergi uyuşmazlıklarından doğan davalar


Danışmanlık Hizmetleri

 1. Fatura ve irsaliye denetimi, düzenlenmesi
 2. Mirasçıların vergi sorumluluğu hakkında danışmanlık
 3. Şirket içi vergi hukuku denetimi ve işlemlerin vergi hukukuna uygun olarak düzenlenmesi
 4. Vergi borcundan doğan uzlaşma görüşmeleri
 5. Vergi uzlaşma anlaşma tekliflerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 6. Vergi alacakları ve amme alacaklarının usulü danışmanlığı
 7. Vergi hukuku için tutulması gereken belge ve defterlerin denetlenmesi, düzenlenmesi
 8. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda sözlü ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi