Medya ve Basın Hukuku

Medya hukuku, yayın ve iletişim vasıtalarının tümünü ve bu arada gazete, dergi gibi muayyen aralıklarla çıkan mevkuteleri, gayri mevkute dediğimiz kitap ve benzeri basılı eserleri, radyo ve televizyonları kapsamı içerisine alır. Bu kavram altında gelişen sektörde, medya-basın şirketlerinin ticari faaliyetleri, basın işçilerinin hukuki durumları ve basın yolu ile işlenen suçlar bakımından, medya-basın hukuku çok önemli ve çok geniş bir yere sahiptir.   Basın-yayın yoluyla işlenen suçlarda ve bu yolla kişilik haklarına yapılan saldırılarda da her geçen yıl hızlı bir artış gözlenmektedir. Ayrıca, dizi ve film yapımcıları,oyuncuları  ve reklamcılar ile medya şirketleri arasındaki hukuki ilişkiler girift bir yapıya sahiptir. 
Kozyatağı Hukuk , medya-basın hukuku bakımından her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Basın İş davaları
 2. Basın Konseyi'ne şikâyet
 3. Basın ve Radyo Televizyon Yoluyla Yapılan Saldırılarda Cevap ve Düzeltmeler
 4. Hakaret ve Sövme Cürümlerini Teşkil Eden Yayınlardan Dolayı Cumhuriyet Savcılığına şikâyetler
 5. Hakaret, iftira, onur kırıcı yayın iddiaları içeren davalar
 6. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na şikâyet ve ihbarlar
 7. Tecavüz tehlikesinin önlenmesi davaları
 8. Tedbir davaları
 9. Yazılı ve görsel yayınlar sebebi ile açılmış maddi ve manevi zarar davaları
 10. Yeni Türk Ceza Yasası ve Terörle Mücadele Yasasındaki Basın Yoluyla İşlenen Suçlar için açılacak davalar


Danışmanlık Hizmetleri

 1. Basın iş sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 2. Basın işçilerinin özlük haklarının denetlenmesi
 3. Dizi yapım ve lisans anlaşmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 4. Edisyon sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 5. Film yapım ve dağıtım anlaşmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 6. İmpressum ve beyannamelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
 7. İnternetin düzenli olarak taranması ile kişilik hakkı ve telif hakkına aykırı durumların tespiti ve gerekli müdahalelerin yapılması
 8. İzin başvurularının denetlenmesi, düzenlenmesi ve Lisans ihtilaflarının çözümü
 9. Medya şirketi kuruluş aşamasının gerçekleştirilmesi
 10. Medya şirketleri alım ve satım danışmanlığı
 11. Medya organının faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuata uygunluğunun sağlanması, (RTÜK vs. mevzuat)
 12. Medya şirketlerinin vergi ve iş hukuku yönünden incelenmesi
 13. Özel televizyon kuruluşları hakkında RTÜK ve diğer idari mercilerle ilgili hukuki işlemlerin yürütülmesi
 14. Radyo-Televizyon Yayınları ile yazılı basın yayımlarının hukuki denetimi ve düzenlenmesi
 15. Sponsor ve reklam sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 16. Yapım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 17. Yapılan yayınların ve yayımların telif ve fikir hakları bakımından günlük olarak taranması, denetlenmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması
 18. Yazılı veya görsel basın yoluyla kişilik haklarının ihlali durum araştırması ve tespiti
 19. Uydu yayın lisansı anlaşmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 20. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda sözlü ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi