Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku, üretim, değişim ve tüketime yönelik ticari faaliyetlerin bütününü  düzenleyen hukuk dalıdır.  Bütün bir ticari hayatı düzenleyen ve kontrol altında tutmaya çalışan bu hukuk dalı, sağlıklı bir ticaret için can damarı niteliğindedir. Bu hukuk dalında  Kozyatağı Hukuk Bürosu,  müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler dava vekilliği hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği hizmetlerini ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Haksız rekabet davaları
 2. İflas ve iflas erteleme davaları
 3. Marka-patent başvuru ve davaları
 4. Şirketlerin alacak davaları
 5. Ticaret unvanına tecavüzün önlenmesi davaları
 6. Tüketici hukukundan doğan davalar
 7. Vergi hukukundan doğan davalar


Danışmanlık Hizmetleri

 1. Acente sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 2. Cari hesap ilişkilerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 3. Distribütörlük sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 4. Franchising sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 5. Hissedarlık sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 6. Hisse senetleri ve tahvil ile diğer sermaye piyasası hukuku işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 7. Hukuki durum tespit raporlaması (Due Dilligence)
 8. İnşaat sözleşmelerin denetlenmesi, düzenlenmesi
 9. İrtibat bürolarının kurulması, denetlenmesi
 10. İşletme defteri ve diğer ticari defterlerin denetlenmesi
 11. Joint Ventures sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 12. Know-how sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 13. Leasing sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 14. Lisans sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 15. Mal-hizmet alım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 16. Marka koruma
 17. Satım sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 18. Sponsorluk sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 19. Şirket Genel kurul toplantıları ve diğer hukuki zorunlulukların, defter ve kayıtlarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 20. Şirket birleşmeleri ve devralmalarının denetlenmesi, düzenlenmesi
 21. Şirketin kambiyo senetlerinin düzenlenmesi
 22. Şirkete verilen kambiyo senetlerinin kontrol edilmesi ve denetlenmesi
 23. Ticari faturaların denetlenmesi
 24. Ticari sözleşmelerin düzenlenmesi ve denetlenmesi
 25. Ticari kredi sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 26. Organize Sanayi ve serbest bölgelerde yatırımların hukuki danışmanlığı
 27. Yabancı şirketlerin Türkiye'deki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
 28. Yerli şirketlerin yabancı ülkelerdeki yatırımlarının hukuki danışmanlığı
 29. Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş sözleşmeleri ve kuruluş işlemlerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 30. Yönetim (management) sözleşmelerinin denetlenmesi, düzenlenmesi
 31. Ortaklik sozlesmeleri: Ticari isletme sahibi ortaklar arasindaki sozlesmelerin hazirlanmasi 
 32. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda sözlü ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi