Sözleşmeler Hukuku

Ticari faaliyetlerin temelinde her zaman sözleşmeler önemli rol oynamıştır. Günümüzün ticari hayatında da her an bir sözleşme ile karşı karşıya kalınmakta, ancak yeterli bilgiye sahip olunmaması nedeni ile maalesef maddi ve manevi kayıplara uğranmaktadır.
Sözleşmeler, gerek gerçek ve gerekse tüzel kişilerin her türlü hukuki ilişkilerini sözleşme serbestisi ilkesi ve sınırları çerçevesinde ortaya koyan  ve her iki tarafı da bağlayan  hukuki metinlerdir.
Karşılıklı iki tarafın menfaatlerini gözeterek risksiz sözleşmelerin hazırlanması, sözleşmeler hukukunun ana konusunu oluşturur.

 

Günümüzde, kişiler, şirketler veya ortaklıklar arasında , şirket birleşmeleri ve devralmalar, yeniden yapılandırma, borçların tahsili, acentelik, franchise,  kiralama, dağıtım ve lisans sözleşmeleri, yerel ve uluslararası ticari sözleşmeler, nakliye, lojistik sözleşmeler, ekipman finansmanı ve kiralama, menkul ve gayrimenkul hukukundan kaynaklanan sözleşmeler, hizmet sözleşmeleri, gibi sayılamayacak kadar geniş bir alanda her türden sözleşmeler yapılmaktadır.

 

Kozyatağı Hukuk Bürosu, şirketlere ve şahıslara, ulusal ve uluslararası hukuka uygun olarak sözleşmelerin hazırlanması, hazırlanmış olan sözleşmelerin incelenmesi veya tadil edilmesi, yeni sözleşmeler yapılması ve sözleşmelerin yapılması ile ilgili müzakerelere katılınması gibi konularda hukuki destek vermektedir.  Ayrıca şirketlere yönelik bu genel sözleşmelerin yanında, kişi ve kurumlara yönelik; uzlaşma , boşanma, gayrimenkul alım satımı vb değişik sözleşmelere ilişkin olarak da hukuki destek  de hukuk büromuz tarafından sağlamaktadır.