Aile Hukuku

Aile hukuku, aileye ilişkin konularla ilgilenen, medeni hukukun kapsamı içinde yer alan bir hukuk dalıdır. Aile hukukunun başlıca konuları nişanlanma, evlenmenin koşulları ve hükümleri, boşanmanın koşulları ve sonuçları, mal rejimleri, aile konutu, soy bağı, evlat edinme, velayet, çocuğun nafaka hakkı, vesayet, kayyımlık, yasal danışmanlık, yardım nafakası, yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve  tenfizidir. Kadın hakları,  aile içi şiddetin önlenmesi ve çocuk hakları, başlı başına ayrı inceleme alanı oluştursa da aile hukukunun da ilgi alanı içindedir.
Kozyatağı Hukuk tarafından bu hukuk dalında verilen hizmetler, dava vekilliği   hizmeti ve danışmanlık hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz.


Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Aile konutu ve uygulamaları
 2. Ailenin korunmasına dair 4320 sayılı kanundan doğan davalar
 3. Boşanma davaları
 4. Evlat edinme izin davası
 5. Evlenme izni, kadın için bekleme süresinin kaldırılması davaları
 6. Mal ortaklığı, ayrılığı, mal rejimleri davaları
 7. Mal rejiminde eşlerin yasal alım haklarından doğan davalar
 8. Nafaka davaları
 9. Nişan bozulmasından doğan davalar
 10. Nesebin reddi, nesebin tashihi ve babalık davaları
 11. Maddi Tazminat davaları
 12. Manevi tazminat Davaları
 13. Tanıma ve Tenfis davaları


Danışmanlık Hizmetleri

 1. Aile hukukuna ilişkin korunma önlemlerinin alınması
 2. Aile konutu üzerindeki hakların denetlenmesi
 3. Eşler arası hukuki sorunların denetlenmesi ve giderilmesi
 4. Eşler arası mal rejiminin denetlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması
 5. Nafaka takibi
 6. Velayetin denetlenmesi
 7. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda sözlü ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi