Milli ve Milletlerarası Tahkim

Literatürde “Arbitration” olarak geçmekte olan bu kelime Türkçe’ye HAKEM olarak çevrilebilmektedir. Hakemlik (Tahkim) müessesinde uyuşmazlıklar genel olarak  bir komisyon tarafından çözümlenir.  Dünyada uluslar arası ticaret ve yatırım anlaşmalarında yer alan ve genel kabul görmüş 3 Hakemlik müessesesi bulunuyor. Bunlardan en eskisi 1923 yılında oluşturulan ve bugün de kullanılan ICC -Uluslar arası Ticaret Odasının tahkim komisyonu, ikincisi Birleşmiş Milletler Örgütünün UNCITRAL tahkim komisyonu ve üçüncüsü Dünya Bankasının ICSID-Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları için Çözüm Merkezi isimli Tahkim Komisyonudur. Bu 3 Hakemlik müessesesinin dışında WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün Hakem Heyeti), Avrupa Birliği Hakem Heyeti, İTO(İstanbul Ticaret Odası Hakem Heyeti) gibi çeşitli Hakemlik Müesseseleri de mevcuttur. Ayrıca koşulları taraflar arasında yazılabilen hakem müesseseleri de kurulabiliyor. Bu özel hukuk alanındaki Hakemlik müessesesidir ve Şirketler arasındaki ilişkilerde kullanılır.

Hukuki uyuşmazlıkların Alternatif bir çözüm yolu olan tahkim yolu ile, dava yoluna başvurmadan, sorunların taraflar arasında hızlı ve etkili olarak çözülmesini amaçlamaktadır. Hukukumuzda, taraflar tahkim anlaşması ile dava yoluna başvurmadan belirledikleri hakem yahut hakem heyeti ile sorunlarını resmi olarak çözebilme imkânına sahiptir. Hatta taraflar, bu sorunları, anlaşmaları dâhilinde Türkiye hukuku dışında diledikleri bir ülke veya sistem hukukunu yahut kendibelirledikleri kurallar zincirini uygulayarak çözebilme imkânına da sahiptir. Bu çerçevede  Kozyatağı Hukuk, müvekkillerine her türlü hukuki hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetler vekillik hizmeti, danışmanlık hizmeti ve alternatif çözüm kurulu hizmeti olarak ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu alanda verilen vekillik, danışmanlık hizmetlerini ve alternatif çözüm kurulu hizmetini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Her türlü arabuluculuk, mediasyon ve uzlaşma yollarında vekil olarak hazır bulunmak
 2. Ulusal ve uluslar arası tahkimlerde vekillik


Danışmanlık Hizmetleri

 1. Arabuluculuk hizmeti ve danışmanlığı
 2. Dilediğiniz ülke ve sistemin hukuk kuralları etrafında yahut kendi adalet ve vicdan duygularınız etrafında sizlere özel tahkim anlaşmalarının hazırlanması ve denetlenmesi
 3. Mediasyon hizmeti ve danışmanlığı
 4. Milletlerarası tahkim kuruluşları hakkında gerekli bilgi ve bu kuruluşlara başvurma şartları hakkında danışmanlık
 5. Milletlerarası tahkim kuruluşlarının kabul ettiği hukuk kuralları hakkında danışmanlık
 6. Milletlerarası sözleşmeler, tercüme ve yorumlanmaları
 7. Milli tahkim kuruluşları hakkında gerekli bilgi ve bu kuruluşlara başvurma şartları hakkında danışmanlık
 8. Milli ve milletler arası tahkim anlaşmalarının yorumlanması, denetlenmesi ve düzenlenmesi
 9. Uzlaşma/uzlaştırma hizmeti ve danışmanlığı
 10. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda sözlü ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi
 11. Alternatif Çözüm Kurulu Hizmetleri
 12. Avukatlık Kanunu gereğince, taraflar ve vekillerin hazır bulunması ile uzlaşma/uzlaştırma yoluna gitmek
 13. Büromuz nezdinde akademik kadro, yabancı hukuk büroları ve uzman bilirkişilerden mütevekkil tahkim heyeti oluşturulması
 14. Ceza Kanunu gereğince uzlaşma yolunu işletmek
 15. Milli ve milletlerarası şirketler arasında oluşan sorunların tahkim, arabuluculuk, mediasyon yahut uzlaşma yolu ile çözümlenmesini sağlamak
 16. Tarafların kendi oluşturacağı kurallar çerçevesinde yahut Prizma tahkim heyetinin kendi vicdan ve adalet duygusu çerçevesinde hiçbir hukuk sistemine bağlı kalınmadan tahkim hizmeti sağlamak
 17. Türk Hukuku, Alman Hukuku, İtalyan Hukuku, Amerikan Hukuku, İsviçre Hukuku, Avusturya Hukuku, Fransız Hukuku ve İslam Hukuku dallarında tahkim hizmeti sağlamak