Ceza Hukuku

Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku  alanına giren bir hukuk dalıdır. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır (ceza genel ve ceza özel olarak da ifade edilmektedir).
Ceza Hukuku en temel insan haklarından sayılan kişi özgürlüğünün kısıtlanması ve çeşitli biçimlerde maddi ve manevi yaptırımlarla karşı karşıya kalınması sonucu doğuran hukukun en eski kollarından birisidir. 
Genel ceza hukukunun konusu suç kavramının maddi ve manevi unsurlarıyla tanımı, ceza hukukuna hakim olan genel ilkeler, ceza kavramının tanımı, suçu ortadan kaldıran nedenler, cezayı azaltan ve ortadan kaldıran nedenler gibi bütün suçlar için geçerli olan ilke ve teorilerdir.
Kozyatağı Hukuk Bürosunda, ceza yargılaması kapsamındaki soruşturma ve kovuşturma aşamaları ile Kambiyo Hukuku, icra İflas Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku'nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili olarak dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında karşılaşılabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde her türlü hukuki hizmet verilmektedir. Bu alanda verilen dava vekilliği ve danışmanlık hizmetlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

Dava Vekilliği Hizmetleri

 1. Sulh ceza davaları
 2. Asliye ceza davaları
 3. Ağır ceza davaları
 4. Askeri ceza davaları
 5. İcra Ceza Davaları
 6. Soruşturma aşamasında hazır bulunma
 7. Çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere


Danışmanlık Hizmetleri

 1. Acil hukuki yardım hal ve durumlarında temsil ve anında müdahale
 2. Fiil ve hareketlerin cezai bakımdan incelenmesi ve çözümü
 3. Tacir'in cezai sorumluluk hallerinin denetlenmesi
 4. Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku'nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili denetimin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması
 5. Hazırlık aşaması(karakol, savcılık, sulh ceza hakimliği sorgusu), dava aşaması(mahkeme işlemleri) ile ilgili tüm aşamalar, takibi şikeyete bağlı suçlar için iihtilafın sulh anlaşması ile çözümlenmesi faaliyetlerinde bulunulması
 6. Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda  sözlü ve yazılı olarak danışmanlık hizmeti verilmesi