Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku, sigorta akdi ile ilgili şahıslar arasındaki ilişkilerle, sigortacılıkla uğraşan müesseselerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarını bir sistem içinde inceleyen bir hukuk    dalıdır.  Kozyatağı Hukuk Bürosu, sigorta şirketleri ile sigortalılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konusunda her türlü hukuki hizmeti vermektedir. Hukuk Büromuz sigorta teminatı ve sorumluluğu gibi çeşitli konularda,   tazminat talep eden özel/tüzel kişileri, sigortacıları,  ve aracı kuruluşları temsil etmektedir.

Dava Vekilliği hizmetlerimiz

  1. Sigorta ile ilgili alacak ve tazminat davaları
  2. Hayat ve Maluliyet Sigortası davaları
  3. Trafik kazalarına ilişkin tazminat taleple
  4. Yangın sigortası davaları
  5. Kasko, Havacılık ve Deniz Sigortası uyuşmazlıkları
  6. Ferdi Kazalara ilişkin davalar
  7. Mal ve diğer tazminatlara ilişkin davalar