İşveren Perspektifinden İş Hukuku

Aşağıda konu başlıkları belirtilmiş olan sunum dosyasını bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYIN...
 • İşe giriş ve iş sözleşmesinin kurulması
 • Deneme süresi 
 • Çalışma saatleri ve fazla mesai
 • Telafi çalışması
 • Haklı sebeple iş akdinin feshi
 • İhbar süreleri ve ihbar tazminatı
 • Belirli süreli ve belirsiz süreli iş sözleşmelerinin tanımları ve farkları
 • İş akdinin haklı sebeple ve derhal feshini gerektiren durumlar 
 • Fesih usulleri 
 • Haksız fesih ve sonuçları 
 • İşe iade davaları
 • Defterler
 • İş kazaları
 • Kıdem tazminatı, iş kazalarından doğan tazminatların hesaplanma usulleri 
 • İş güvenliği 
 • İşyeri hekimliği uygulaması
 • İdari para cezaları ve bu cezaların önlenmesi için alınacak tedbirler